Home Palvelut Seurakunnat
Seurakunnat

Seurakuntien toiminnassa musiikilla on tärkeä merkitys. Seurakunnissa on hyvin monenlaisia ja kunnoltaan vaihtelevia soittimia. Soittimien sijoittaminen laadultaan oikeaan paikkaan on osoittautunut merkittäväksi asiaksi. Konserttikäytössä olevien soittimien viritysten tekeminen rutiininomaisesti ennen juhlakausia on toiminut hyvin asiakkaillemme.